Home

Kommunepsykolog tromsø

Vi bruker Elastic Email som vår leverandør for nyhetsbrev. Ved å melde deg på nyhetsbrevet, godtar du at informasjon om din mailadresse blir lagret hos Elastic Email for prosessering i tråd med deres vilkår og personvernpolicy. Akkurat nå: 13396 abonnenter Last ned brosjyre : Oversikt over psykisk hjelp og kurstilbud . Tromsø. Samlesiden for Tromsø. By Svein-Magne Tunli - tunliweb.no [CC BY-SA 4.0 ], from Wikimedia Common PLANARBEID: Elisabeth Ovanger Barrett, Tromsø kommune, mener psykologene i større grad bør jobbe opp mot kommuneadministrasjonen i form av planarbeid for psykisk folkehelsearbeid. (Foto: Ragnhild Krogvig KarlseN, NAPHA) Psykologer i kommunene: -Vi vil veilede og drive systemarbei 9278 Tromsø. Be søksadresse Storgata 61 Tromsø E-postadresse psykologbenum@online.no Telefonnummer 947 97 702. Te lefontid I kke fast telefontid Send SMS eller bruk mobilsvar, ringer tilbake ved beskjed Åpningstid Mandag - fredag 08.00 - 16.00 Forventet ventetid Avhengig av prioritet. 182 til 365 dager for ikke-prioriterte pasienter Tromsø images Web cameras Tromsø kommune | Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø | Telefon: 77 79 00 00 | Faks: 77 79 00 01 Ansvarlig redaktør: Pål Jakobse

Lyngen, Harstad og Tromsø er de eneste i fylket som har fått på plass psykolog i kommunen. I Lenvik lyses nå stillinga ut for tredje gang Forebyggende helsetjenester yter tjenester til gravide, barn og unge mellom 0-20 år og deres foresatte innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten. I tillegg har vi ansvar for helsestasjon for ungdom på Tvibit, Tromsø vaksinasjonskontor og Familiens hu

Kommunepsykologen på plass - Deanu gielda - Tana kommune

Tromsø Kommune - Kommunepsykolog. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere 15.10.2020 24 millioner til sårbare eldre Over 50 organisasjoner, kommuner og frivillige lag og foreninger i Troms og Finnmark får penger til sosiale og fysiske aktiviteter for eldre psykolog tromsø psykologi samtale behandling. Psykolog Berit O. S. Aagesen er spesialist i klinisk psykologi - utdannet ved Universitetet i Tromsø (2003) - med lang erfaring innen behandling/veiledning og utredning.Jeg tar i mot ungdom og voksne til samtaler/behandling og utredning Velkommen til Gyn Tromsø! Hensikten med denne hjemmesiden er å gjøre det enkelt og raskt for deg å komme i kontakt med oss. Du må være registrert pasient hos oss for å kunne benytte denne tjenesten. Her kan du gjøre enkle bestillinger uten ventetid på telefonen. Du kan: Fornye resepter på faste medisine BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) i Tromsø gir et spesialisert helsetilbud til barn og unge (0-18/23 år) med psykiske utfordringer, og til deres pårørende. Tilbudet består av utredning, Fastlege, helsesøster og kommunepsykolog kan gi god hjelp

Psykisk helsetjeneste arbeider med barn, ungdom og voksnes psykiske helse Profesjonsstudiet i psykologi ved UiT gir deg kompetanse til å jobbe som autorisert psykolog. Søk profesjonsstudiet med årsstudiet som opptakskrav På legevakta i Tromsø får kommunepsykolog Elisabeth Lianes anledning til å ta pasientenes psykiske plager ved roten, før de får vokse seg store. Anne Kristiansen Rønning. Kommunikasjonsrådgiver. Print Epost. Tvitre. Psykologtilbud ved Tromsø kommunale legevakt. styrking av forebyggingsinnsatsen i kommunepsykolog-tjenestene, kan en mulig løsning være både å øke antall psykologer og deres kompetanse på forebyggingsfeltet. Tre mulige tiltak for en slik styrking av forebyggingskom-petansen kan være økt opplæring i psykologutdannelsen, spesifikke kurs og spesialiseringsløp, samt å utarbeide e

Kommunepsykolog for barn og unge

Postadresse Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Postboks 700, 9815 Vadsø. Telefon 78 95 03 00. E-post fmtfpost@fylkesmannen.no. Organisasjonsnummer 967 311 014. Besøksadresser til våre kontorer. Ansvarlig redaktør Fylkesmann Elisabeth Vik Aspake Runa Kongsvik er utdannet ved Universitetet i Tromsø. Hun tilbyr oppfølging ved krise, traume, angst, depresjon, søvnvansker mm., til unge, voksne og eldre. I tillegg til å jobbe hos oss jobber hun 50% i BUP med unge som utøver skadelig seksuell atferd (SSA). Runa har tidligere jobbet som kommunepsykolog for flyktninger, og har god erfarin Tre døde i Tromsø: - Vi håper det beste for det siste barnet. Helsesykepleier og kommunepsykolog har bistått de om lag 20 ansatte siste uken. Minnestund i barnehagen over helge Lin Voster er på plass i nyopprettet stilling som kommunepsykolog for Sørfold og Beiarn kommuner. Hun har fokus på barn og unge, og kan kontaktes via helsesøster

Foreslår kommunepsykolog til alle. Regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett at det skal være en kommunepsykolog i alle norske kommuner og setter av 50 millioner kroner til dette, skriver VG 13.45 - 14.15 Praksiserfaring: Tromsø kommune v/kommunepsykolog Bente Ødegård *Tidlig intervensjonsteam for Raskere psykisk helsehjelp for barn og unge 14.15 - 14.30 Kaffepause 14.30 - 15.00 Status og bakgrunn for satsningen på psykologer i kommunene, v/NAPHA, Nasjonalt kunnskapssenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunen Om Psykologsenteret. Psykologsenteret etableres i oktober 2010 av fire psykologspesialister med ønske om å være «et kunnskapshus». Ambisjonen den gang, som i dag, var et faglig felleskap for formidling av kunnskap og psykologbistand til enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner Anbefalte psykologer i Horten. Brukervurderinger, autorisasjon, kvalifikasjoner, kontaktinfo, ev. advarsler fra Helsetilsynet. Din neste psykolog finner du her

 1. - Da føles det enklere og tryggere å begynne på Universitetssykehuset i Tromsø, og få erfaring der. Vi skal ikke havne i en slik situasjon her med en kommunepsykolog. Men jeg er veldig sikker på at vi skal få det til. Aslak og Steinar, de to kommuneoverlegene her, har visjoner og klare meninger om hvordan. Du bør snakke med dem
 2. Verken instituttlederen ved Psykologisk institutt i Oslo eller i Tromsø deler Holtes bekymring: De mener tvert om at profesjonsutdannelsen gjør en godt rustet til å løse oppgavene man møter som kommunepsykolog. Hvordan psykologens kompetanse tas i bruk, vil avhenge av lokale forhold
 3. st 14 dager sammenhengende. Det er også vanlig at de mister interessen for aktiviteter de likte før
 4. Søke eller rapportere på tilskudd. Søker skal benytte fylkesmannens elektroniske søknads- og rapporteringsløsning Søknad og rapportering . Søknadsfrist til Fylkesmannen er innen 10. september 2019.. For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt

Psykologer i kommunene: -Vi vil veilede og drive

Lønnsnivået varierer i Kommune-Norge. Særlig er gapet stort mellom lederlønningene og lønna til vanlige ansatte i enkelte kommuner. Se hvordan det er i din kommune her Du finner 112 ledige stillinger med søkeordet psykolog på FINN Jobb. Søk blant alle typer jobber i hele Norge

Sparebank1 Nord-Norge og Karlsøy kommune deler årlig ut kulturprisen i form av et diplom og et fast pengebeløp. Fra og med i år har Sparebank1 sagt seg villig til å doble det faste beløpet, og vi har derfor gleden av å dele ut kr 20 000,- Kommunepsykolog. Kontaktperson: Vanja Vatne Nilsen Telefonnr.: 94 01 19 21. 9008 Tromsø . www.bufetat.no . Tilbakemeldinger. Finner du feil eller mangler i veilederen, eller har du generelle tilbakemeldinger til oss, da kan du benytte skjema nedenfor. Namn * Skriv inn ditt namn

Denne artikkelen handler om begrepet psykolog i Norge før og etter 1973. For utdypende omtale av begrepet internasjonalt, se psykolog.For faget, se psykologi.. Psykolog er i Norge en yrkesbetegnelse som har hatt noe forskjellig bruk delvis over tid og delvis i formell språkbruk og allmennspråket, og som delvis skiller seg fra bruken av tittelen internasjonalt Tromsø kommune vil i løpet av dagen legge ut informasjon på sine nettsider om hvordan man snakker med barn om slike hendelser. De bistås av kommunepsykolog og helsesykepleiere med kompetanse på sorg og krise, sier kommunaldirektør Kari Henriksen. Saken blir oppdatert Beiarns nye kommunepsykolog skal satse primært på barn og ungdom. 1. november 2017 startet Lin Voster i den helt nyopprettede stillingen som kommunepsykolog for Beiarn kommune og Sørfold kommune. Stillingen er et interkommunalt samarbeid med Fauske kommune, hvorpå stillingsfordelingen er 40% for Beiarn kommune og 60% for Sørfold kommune Tromsø, Troms og Finnmark Vi søker etter psykologspesialist i voksenpsykologi i fast 100% stilling ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP), Tromsø. VPP Tromsø er del av Senter for psykisk helse og rusbeh I oktober inviterer RKBU Nord, i samarbeid med RVTS, til regional nettverkssamling for kommunepsykologer fra hele Nord-Norge. Illustrasjonsfoto: Colourbox Kommunepsykologene representerer en viktig ressurs med tanke på å styrke kommunenes helse- og omsorgsarbeid. Denne samlingen vil være en arena for både faglig påfyll, erfaringsutveksling og sosialt samvær med kollegaer

En kommunepsykolog tar ofte særlig utgangspunkt i fagfelt som samfunnspsykologi, helsepsykologi og arbeids- og organisasjonspsykologi i tillegg til den kliniske og normalpsykologiske kompetansen. Psykoedukasjon og normalisering basert på menneskets psyke og hvordan vi kan håndtere utfordrende livshendelser er sentralt i undervisning rettet både mot sårbare grupper og normalbefolkningen SKJERVØY: Kommunepsykolog i 100% stilling Skjervøy kommune: Skjervøykommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms medspennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv.Kommunesenteret Skjervøy med ca. 2.500 innbyggere er en kystby medframtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet Tromsø har til sammenligning 12 legeårsverk per 10.000 innbyggere og Drammen har 10,9. Kostranalysen for 2018 viser også at Bodø kommune har en lav andel legetimer per uke per beboer i sykehjem med 0,51 timer i Bodø. Snitt i Kostragruppe 13 er 0,59. Tromsø har til sammenligning 1,14 legetimer og Drammen har 0,64 Tromsø kommune for barn og unge kommunepsykolog, barnevernstjenesten, førskolelærer fra Familiens hus, helsesøster, sosialtjenesten ved Sosialmedisinsk senter, UNN og Tildelingskontoret. Formålet med forumet er at det skal være lav terskel for å fremme sak for veiledning når en e

Psykolog Tromsø - Helse Nord RH

 1. . Hurtigbåten til de større byene Tromsø og Harstad tar vel 1 time..
 2. Dette er mønsteret vi har brukt for å sy munnbind (med dobbelt stoff): Mønster . Det er hentet fra Hønefoss dyrehospital. Utstyr: Bardu kommune fikk overlevert dynetrekk fra BAPRO.Vi har selv kjøpt inn tråd, blomstertråd (til å legge inn i søm over nese), og strikk som skal være bak ørene
 3. Kommunepsykolog er ansatt Bente Ødegård er ansatt som kommunepsykolog i Hemnes kommune. Ødegård er i dag ansatt som kommunepsykolog i Tromsø kommune. Hun har lang erfaring fra klinisk arbeid med..
 4. 30. oktober 2020 Oversikt over nasjonale tiltak fra 28. oktober 2020. Synes du det er vanskelig å få oversikten? Her er de nasjonale smitteverntiltakene som gjelder fra 28. oktober 2020
 5. utters kjøretur til Bardufoss lufthavn. Fra fastlandet er det bruforbindelse til den delen av kommunen som.

Kommunepsykolog i Skjervøy kommune Tromsø-området, Norge 16 forbindelser. Bli med for å knytte kontakt. SKJERVØY KOMMUNE. UiT- The Arctic University of Norway. Rapporter denne profilen; Erfaring. Kommunepsykolog SKJERVØY KOMMUNE Åpningstid kommunehus. Kl 09:00 - 14:00. Kontakt oss. Mail: postmottak@bardu.kommune.no. Telefon: 77 18 52 00. Postboks: 401, 9360 Bardu. Besøksadresse.

Tromsø kommune sitt offisielle nettsted, med informasjon

 1. Lavterskeltilbud for barn og unge i Lyngen. Psykologtjenesten er gratis. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege eller annet. Tjenesten er rettet inn mot barn, ungdom, foreldre og de i kommunen som jobber med barn og ungdom. Alle kan på fritt o
 2. Kommunepsykolog Eivind Olav Kjelbotn Evensen i Namsos kommune (bildet) og ordfører Ingrid Aune i Malvik kommune omkom i båtulykken i Namsos natt til torsdag. 9260 Tromsø Feedbac
 3. Søk etter Tromsø kommune-jobber i Storslett. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 13.200+ jobbtilbud i Norge og utlandet
 4. (TROMSØ) Mathias Marthinussen (16) ble nummer seks og 11 på sine to første starter under UM (NM for 14-16 år) i Tromsø. Rimelig fornøyd med 6. plass i Tromsø MENY LOGG INN BLI ABONNENT E-AVI
 5. Arrangementet er et samarbeid mellom Helsestasjon for ungdom, Tromsø bibliotek og byarkiv, Kommunepsykolog i Forebyggende helsetjenester, Familiens hus og sosiallærere i Tromsø kommune. 10.03.2020 Arkiv
 6. Søk etter Tromsø kommune-jobber i Nordreisa kommune. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 12.100+ jobbtilbud i Norge og utlandet

Kommunepsykolog. Tromsø. Annonse. Andre saker fra forfatteren. Ikke en moderne rettsstat verdig. 3. 1,533. Annonse. Delta i debatten! Nordnorsk debatt er åpent for alle. Vi ønsker innlegg fra deg. @ NN debatt. Kontakt oss. Rådhusgata Dette vet vi om tragedien der en kvinne og tre barn ble funnet i vannet i Tromsø Politiet etterforsker avdød mor for drap og forsøk på drap etter hendelsen i Tromsø. FOTO: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix Politiet opplyste på pressekonferansen tirsdag klokken 11 at saken etterforskes som drap og forsøk på drap De som registrerer seg får en link med video på datoene som står nedenfor ca. kl 14. De som er registrerte får mulighet til å stille spørsmål inntil tre dager etter det på et forum Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle barn og unge (0‑20 år), samt gravide

Bare tre kommuner i Troms har egen psykolog: - Mange

Omsorgs­,tjenesten,Sørøya,tenker,nytt,Omsorgstjenesten,har,fulgt,Helsedirektoratets,anbefalinger,og,tilsatte,kommunepsykolog.,Gøril,Eli-,sabeth,Brox,er,42,år. Kommunepsykolog Anne Lene Turi Dimpas og Margrethe Bals Utsi, Lill Tove Fredriksen, forelder i Tromsø. 14:20-14:50 Flerspråklighet og språkutvikling hos samiske barn Professor Kristine Bentzen, UiT Norges arktiske universitet. 14:50-15:20 Å ivareta samiske forhold i et tjenestetilbud for samiske barn og ungdom Kommunestyret har i møte 17.06.2019 vedtatt detaljregulering for Hamarøy hyttefelt, Risøyhamn i sak 54/2019. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området De verzamelpagina voor Tromsø. Door Svein-Magne Tunli - tunliweb.no [CC BY-SA 4.0 ], van Wikimedia Commons. U zoekt nu in de categorie: Mentale problemen. Gemeentelijk psycholoog voor kinderen en jongeren Få oppdateringer via e-post for nye Kommunepsykolog - Lillesand-jobber i Lillesand. Lukk. Ved å opprette dette stillingsvarselet godtar du LinkedIns brukeravtale og personvernerklæring. Du kan si opp abonnement på disse e-postene når som helst. Logg på for å opprette fler

Sandefjords Blad - Helsesøstre blir med på russefest

Forebyggende helsetjenester - Tromsø kommun

Vanja er Balsfjords kommunepsykolog FORNØYDE: Konstituert enhetsleder Birgit Iversen (t.v.) og kommunalsjef Rigmor Hamnvik (t.h.) er begge to godt fornøyde med at Vanja Vatne Nilsen i høst var på plass som Balsfjords nye kommunepsykolog Erfaring som kommunepsykolog og arbeid med barn, familier og voksne. Jobber til daglig med forskning og undervisning som doktorgradsstipendiat ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (https: Utdannet psykolog ved Universitetet i Tromsø og er under spesialisering Avdeling for psykisk helse og rus består av en tverrfaglig sammensatt gruppe medarbeidere hvor de fleste har videreutdanning fra rus- eller psykiatrifeltet. Tjenestetilbudet kanaliseres gjennom samtaler, miljøterapi, dagsenter, bofellesskap og en egen rusenhet Holte har vært professor i klinisk psykologi ved Universitet i Tromsø, professor i medisinske atferdsfag ved Universitetet i Oslo, leder av Forskningsrådet ved Forskningsinstituttet Modum Bad, programsensor for profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen, medredaktør av Tidsskrift for Norsk Psykologforening, psykoterapeut, familieterapeut, skole- og kommunepsykolog

Disse tallene indikerer at i Tromsø kommune er det 3200 barn og unge med psykiske vansker, og 1200 med så alvorlige vansker at de tilfredsstiller de diagnostiske kriteriene til en psykisk lidelse og har behov for hjelp i spesialisthelsetjenesten. I 2014 fikk 766 barn og unge med psykiske lidelser hjelp ved BUP Tromsø Guovdageainnu suohkanis leat doalloviesut konfirmašuvdnadoaluide, ja ohcanáigemearri lea skábmamánu 9. beaivi 2020 Færder er en øykommune i Vestfold og Telemark fylke. Kommunen er kjent for sin vakre skjærgård, og en stor del av skjærgården mot Oslofjorden ligger innenfor Færder nasjonalpark. Omtrent 650 øyer og holmer hører til kommunen; de fleste av disse er ubebodde

Kommunepsykolog - Tromsø Kommun

 1. Koronatesting lørdag 31. oktober. Har du behov for å ta en koronatest lørdag 31. oktober ring tlf. 35082960. Koronatelefonen vil denne lørdagen være betjent fra kl. 09.30 til kl. 12.45
 2. Besøks- og postadresse: Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET. Kommunenr. 5424. Organisasjonsnr. 840 014 93
 3. Velkommen til Namsos kommune. Her finner du informasjon om våre tjenester
 4. Jeg er kommunepsykolog ved Tromsø kommunale legevakt. Der har jeg i 2,5 år jobbet med personer jeg har kommet i kontakt med via Overgrepsmottaket. Det vil si at sykepleier der har vurdert personen som så traumatisert at det vil være behov for forsterket oppfølging og dermed koblet på psykolog
 5. 3. november 2020 Har ansatt digitale medarbeidere. Harstad kommune har nå tatt i bruk arbeidskraft som kan jobbe døgnet rundt, 365 dager i året
 6. Oppvekst og kultur i Alta kommune har over tid hatt et særlig fokus på tidlig og tverrfaglig innsats. Hele tjenesteområdet har vært aktive i arbeidet med å samle alt det gode arbeidet som er gjort under én paraply: «Se meg tidlig»
 7. barnehage, skole, sfo, barnevern, PPT, helsesøster, jordmor, voksenopplæring, badeland, kino, bibliotek, turløyper, skiløyper, tilskuddsmidler, legevakt, fastlege.

Video: Fylkesmannen i Troms og Finnmar

TROMSØ PSYKOLOGFELLESSKAP - Hje

Nedlastbart program Dag 1- mandag 7. september 09.00-09.20 Velkommen og siste nytt Mona Michelet og Thea C. Bredholt, Aldring og helse 09.20-10.00 Nyheter fra forskningsfronten Geir Selbæk, Fag- og forskningssjef Aldring og helse 10.00-10.05 Pause 10.05-11.15 Muligheter i dagaktivitetstilbud De ansatte som statister - muligheter for aktivitet i vanlig dagaktivitetstilbud Heidi Sørflaten. Informasjon om kommunale tjenester, ledige stillinger, samfunnsutvikling og politisk virksomhet i Drammen kommune

Velkommen Gyn Tromsø Nils Sørheim A

Søk om tjenester. Du kan søke elektronisk her. Du kan også fylle ut dette skjemaet. (PDF, 100 kB) Lever skjemaet på Servicekontoret ved Hammerfest rådhus eller send det til Fag- og forvaltningsenhet i Sektor helse og omsorg Postboks 1224 9615 HAMMERFES Helseaktuelt - covid-19. Helseaktuelt utgis annenhver uke. Les denne ukens Helseaktuelt (medium.com) Tre døde i Tromsø: - Vi håper det beste for det siste barnet Siri Eggen, Sven Arne Buggeland. Helsesykepleier og kommunepsykolog har bistått de om lag 20 ansatte siste uken

BUP, Tromsø - Universitetssykehuset Nord-Norg

Barnevern. Barnevernet har som sin spesielle oppgave å ta vare på de aller mest utsatte barna. Barnevernet i Storfjord har til intensjon at barn skal beskyttes mot alvorlig omsorgssvikt og eller fysisk og psykisk mishandling Informasjon om politisk virksomhet, kommunale tjenester, samfunnsutvikling, ledige stillinger og organisering av Asker kommune Kommuneoverlegen informerer! 21.10.2020. Varsel med råd til befolkningen i Gamvik kommune vedrørende Koronavirus/Advice regarding Coronavirus: Les hele sake

Psykologtjenesten i Bodø kommune - Forsid

Beiarns nye kommunepsykolog skal satse primært på barn og ungdom. 1. november 2017 startet Lin Voster i den helt nyopprettede stillingen som kommunepsykolog for Beiarn kommune og Sørfold kommune. Stillingen er et interkommunalt samarbeid med Fauske kommune, hvorpå stillingsfordelingen er 40% for Beiarn kommune og 60% for Sørfold kommune Nettsted for Kvæfjord kommune. Informasjon om tilbud i kommunen, politikk og aktiviteter

Psykologi profesjonsstudium Ui

Hjelper barnefamilier i Søgne og Songdalen Tre familiekoordinatorer fra NAV jobber i Familiens hus vest på Nodeland. De er med i prosjektet Nye mønstre, og ønsker å tilby sine tjenester til flere barnefamilier fra Søgne og Songdalen Med lavterskeltilbudet Psykhjelpen har psykologstudenter siden i høst gitt råd og veiledning til over 200 tromsøværinger. Det har gitt studentene verdifull erfaring og trening til den dagen de. Familiens hus omfatter alle forebyggende helsetjenester for barn og unge. Vi jobber for en bedre tverrfaglig innsats (BTI) slik at hvert enkelt barn og familie får en raskere og profesjonell samhandling mellom helsetjenestene

Møt Elisabeth, landets eneste kommunalt, faste ansatte

PDF | On Feb 15, 2013, Jon Erling and others published Kommunepsykolog­satsingen i Norge i et folkehelseperspektiv | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat 3. november 2020 03.11.20: Pressemelding - Smitteverntiltak ved Bardufoss lufthavn. Kommuneoverlegen i Målselv har i samråd med Avinor gjort en risiko vurdering med tanke på smitteverntiltak ved Bardufoss Lufthavn Onsdag 23. oktober kl. 1900-2030 arrangeres høstens temakveld for foreldre, foresatte og andre interesserte på Tromsø bibliotek og byarkiv. Temaet denne gang er «Kunsten å kommunisere med tenåringen om kropp, trening og kosthold» Arbeid og næringsliv, frivillighet og kultur For arbeid og næringsliv For frivillighet og kultur Siste nytt Ler mer Les mer Les mer Informasjon om korona Informasjon om korona Bestilling av test for Covid 19 Koronatelefon Åpningstider teststasjonen for COVID-19 Testing for COVID-19 Den nye hverdagen Forsterkning av tiltak for å bremse smittespredning Koronavirus (coranavirus) COVID-19. Fysio- og ergoterapi, helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmor, legevakt, psykisk helse og rus, frisklivssentral, folkehelse, vaksine, hukommelsesteam m.m. In.

MÅLSELV: Lovkravet om at alle kommuner skal ha psykologkompetanse trådte i kraft ved inngangen til det nye året. Nå ser det ut til at stillinga som kommunepsykolog i Målselv snart er besatt Adele Eilertsen har takket ja til en nyopprettet stilling som kommunepsykolog innen psykisk helse og rus i Vestvågøy kommune. Til toppen Kontakt oss: Rådhusgata 3, boks 2515, 9272 Tromsø Tlf. 915 0776 Norsk kalender med uker og helligdager. Lokal tid i hele verden (verdensur) med tidsforskjell. Skolerute hele Norge med skoleferier og helligdager samt nedtelling og retningsnummer til utlandet, kart,tidssoner Arrangementet er et samarbeid mellom Helsestasjon for ungdom, Tromsø bibliotek og byarkiv, kommunepsykolog i Forebyggende helsetjenester, Familiens hus og sosiallærere i Tromsø kommune. Velkommen til temakveld på plan 2 i hovedbiblioteket

 • Trolls norske stemmer.
 • Champagneglass bryllup.
 • Mars rovere.
 • Ovnsmuseet bærums verk.
 • Populære norske julesanger.
 • Travellink flyg och hotel.
 • Wildkohl züchtung.
 • Voksne stebarn problemer.
 • Tödlicher unfall zeitz.
 • Heute in mannheim.
 • Hva betyr xo.
 • Postnord hjemlevering.
 • Roof 7.
 • Bruksenhetsnummeret.
 • Engelsk leseprøve 3.
 • Ikea hovedkontor norge.
 • Test iphone 7 plus.
 • Dagfinns dancing 2018.
 • Vondt i nyrene dagen derpå.
 • Charakter mit zwei gesichtern.
 • Vermouth holdbarhet.
 • Benutze binden verkaufen.
 • Driver for verbatim external hard drive.
 • Hilden zeitung.
 • Ole edvard antonsen konsert oslo 2017.
 • Hubbard kylling pris.
 • Wann fliegen störche weg.
 • Hva er outlook.
 • Puberteten wiki.
 • Baby bootcamp bergen.
 • Boblefotball sandnes.
 • Srebrenica nederland.
 • A&d medical ua 767 w.
 • Leie henger arendal.
 • Bildbearbeitung photoshop kostenlos.
 • Barnebursdag leker 10 år.
 • Schoko donut mit füllung kalorien.
 • Lexin språk.
 • Gamla nationella prov engelska 5.
 • Kongsberg caravan.
 • Download youtube mp3 high quality 320kbps online.