Home

Forskjellen på emisjonsspekter og absorpsjonsspekter

Forskjellen mellom emisjonsspektra og absorpsjonsspektra

Alt om har en vi relevan for fyikkområdet har fenomenet elektromagnetik i eg. Hvordan de oppdaterer det, vil avhenge av materialet karakter og måten vi tar en titt det på. Ulike trategier blir vant til å definere utlipp- og aborpjonpektre, og det gjør koneptet med det førte mellom dem. Utlipppektre blir kiert om et reultat av at den elektromagnetike trålingen gir utendeler med en. Emisjonsspekteret til et grunnstoff viser hvilke bølgelengder grunnstoffet kan sende ut. Hvert grunnstoff har sitt unike emisjonsspekter. Røntgenfluorescens (XRF) er en analysemetode til å bestemme kjemisk sammensetning til et sammensatt stoff. Emisjon betyr utsendelse, men i denne sammenheng: utstråling.. Når et stoff tilføres energi til det gløder, vil det avgi elektromagnetisk. Absorbsjons- og utslippsspektra av en art bidrar til å identifisere disse artene og gi mye informasjon om dem. Når absorpsjon og utslippsspektra av en art er satt sammen, danner de det kontinuerlige spektrum. Hva er absorpsjonsspektrum? Et absorpsjonsspekter er et diagram tegnet mellom absorbans og bølgelengde Elektronsprang og absorpsjonsspekter. I dette forsøket skal du bruke en simulering til å løse oppgaver. Før du går løs på simuleringen og oppgavene, bør du lese om hva som skjer når lys går gjennom en gass, og studere bildet av hvordan spekter dannes. LK20. LK06. Vis kompetansemål. Et absorpsjonsspekter dannes når lys absorberes av stoffet som lyset går igjennom eller reflekteres fra. Dette stoffet absorberer bestemte bølgelengder av lyset og disse bølgelengdene vises som svarte linjer i et absorpsjonsspekter. Linjene ble først lagt merke til av den tyske optikeren Joseph von Fraunhofer, slik at linjene fortsatt kalles Fraunhoferske linjer

Dette kalles gassens absorpsjonsspekter. Dersom en gass varmes opp så mye at den begynner å lyse, vil den sende ut stråling av noen bestemte bølgelengder. Spekteret vil da kun bestå av noen smale striper med farger. Det kalles gassens emisjonsspekter, og er ulikt for alle gasser Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling. Leksikonet er eid av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser/organisasjoner Forskjellen mellom stoffet i grunntilstand og opphisset tilstand brukes da til å bestemme stoffets utslippsnivå. Atomabsorpsjonsspekter og molekylære absorpsjonsspekter. Effekt på molekyler. Når et stoff samhandler med lys, absorberer noen av dens molekyler varmen fra lyset og blir begeistret

Emisjonsspekter - Wikipedi

 1. Absorpsjonsspekter - mørke linjer i solspekteret. Et glødende stoff, Nordlysovalen - forskjell mellom dag og natt. Det ligger karbon lagret i bakken på Arktis og når permafrosten blir frigjort vil CO2 innholdet i atmosfæren øke enda mer
 2. Bølgelengdene som er absorbert og eksitert er de samme i et grunnstoff. Man kan derfor enkelt si at de sorte linjene på et absorpsjonsspekter er flyttet over til emisjonsspekteret. Dette betyr at hvordan et absorpsjonsspekter er også har sammenheng med hvordan et emisjonsspekter er
 3. Med dette undersøkte vi forskjellige strålingskilder og hvilket spekter de hadde ved å se mot dem med spekteret. Resultat: - Mobillys (bak på mobilen): Sammenhengende spekter. Vi kunne se blå, grønn, gul, oransje og rød. - Mobillys (skjerm): Absorpsjonsspekter. Vi kunne se lilla, grønn, oransje og rød med mørke streker over
 4. Da vi så på gassrøret så vi et emisjonsspekter, noe som ikke stemte med hypotesen. Vi trodde det ville forekomme et absorpsjonsspekter, men etter nøye studering var det emisjonsspekter som viste seg på bildene. Emisjonsspekter er noe som kommer frem da man ser på spekter fra en gass, og inne i disse gassrørene finnes det gasser
 5. Emisjonsspekter: strøm gjennom gass eller oppvarmet gass. Klarer ikke å finne ut hvordan man får et absorpsjonsspekter. Forskjellige farger i spekteret blir svekket ulikt, og på en måte som er karakteristisk for det stoffet lyset har gått gjennom (selektiv absorpsjon)
 6. Forskjellen mellom kontinuerlig spektrum og linjespektrum Definisjon. Kontinuerlig Spektrum:Kontinuerlig spekter er det overordnede bildet av både absorpsjon og utslippspektra. Line Spectrum:Linjespektrum er enten et absorpsjonsspekter (mørke linjer i en lys bakgrunn) eller et utslippsspektrum (lyse linjer i den mørke bakgrunnen). Gap

Forskjell mellom absorpsjonsspektrum og emisjonsspektrum 202

Forskjellen på «langbølget» og «kortbølget» stråling er; Emisjonsspekter, og hvordan det oppstår: brukes om opptak av stråling, energi, partikler eller fuktighet. Absorpsjonsspekter viser mørke linjer, et linjesekter, som bestemt bølgelengder som er absorbert av et stoff 3. Hva er forskjellen mellom absorpsjon og utslippsspektra - Sammenligning av nøkkelforskjeller. Nøkkelbegreper: Atom, Absorptionsspektra, Emissionsspektra, Orbital, Photon, Shell. Hva er Absorptionsspektra. Et absorpsjonsspekter kan defineres som et spektrum oppnådd ved overføring av elektromagnetisk stråling gjennom et stoff

Emisjonsspekter og Absorpsjonsspekter · Se mer » Analyse. En analyse er en systematisk undersøkelse der et subjekt/objekt (en sak, en gjenstand, et begrep) betraktes som sammensatt av enkelte bestanddeler for å få avdekket et budskap eller en mening. Ny!!: Emisjonsspekter og Analyse · Se mer » Elektromagnetisk spekte Elektronsprang og absorpsjonsspekter - ndla . Fagstoff hentet fra NDLA sine nettsider og naturfagsboken. Sammehengende spekter, Emisjonsspekter og Absorpsjonsspekter. Et glødende stoff,. - Absorpsjonsspekter: Hvis du ser på lys som passerer gjennom en gass, ser du mørke linjer i spekteret. Grunnen til det er at enkelte fotoner blir tatt opp i Kvanter og atomer - Hydrogenatomets emisjonsspekter / RSTnett. Et eksitert hydrogenatom sender ut synlig lys når elektronet går fra en tilstand n = 3, 4, 5 eller 6 og ned til tilstand n = 2. Fotonenergien er lik forskjellen i energi mellom de to tilstandene Vi kan finne ut nøyaktig hvilke grunnstoffer som finnes på en stjerne ved å se på absorpsjonsspekteret til stjernen. Stjernen sender ut stråling som passerer gjennom gassen rundt, og det er derfor vi bruker absorpsjonsspekteret. Det er egentlig bare bakgrunnen som er forskjellen mellom et emisjonsspekter og et absorpsjonsspekter Etter forsøket har vi lært forskjellen på sammenhengende spekter, emisjonsspekter og Absorpsjonsspekter. Vi har også lært om spekteret har fast stoff, væske eller stoff, og hvordan vi skal få skal klare å se fargene hver for seg gjennom et håndspektroskop

På forhånd hadde vi fått nyttig bakgrunnskunnskap om de ulike spektrene (sammenhengende spekter, emisjonsspekter og absorpsjonsspekter. Bakgrunnskunnskap: Akkuratt som når hvitt lys blir brutt på veien gjennom en vanndråpe og viser en regnbue kan vi også se fargespektrene til andre lystyper På grunn av fraværet av denne absorberte elektromagnetiske strålingen, vises mørke linjer i spektret. Et absorpsjonsspekter er plottet med absorbanse i y-aksen og bølgelengden eller frekvensen i x-aksen. Absorptionsspektra brukes i forskjellige analyseteknikker som atomabsorptionsspektroskopi og UV-absorpsjonsspektroskopi Drøfting og feilkilder Det har vært stor mulighet for feilkilder i dette forsøket. For eksempel har det mest sannsynlig vært blandingslys. Når vi skulle se på lyspæra gjennom spektroskopet, slapp sikkert litt lys utenfra gjennom gardinene inn i rommet Jordas magnetfelt er dannet av en indre kjerne av jern, som dreier seg. Feltet fanger elektronene som er et Spider web, og både forsiden og baksiden. Dette spider webet fanger også opp protoner.Partiklene vandre fra sidene og mot kjernen på midten. Jord og har en atmosfære. De vanligste gått ned på jorda er ikke noe gen 70 % og oksygen 30 % Hensikten med undersøkelsen er å vite forskjellene på de ulike spektrene og hvorfor. absorpsjonsspekter, emisjonsspekter og sammenhengende spekter. Vi kan definere bølgelengden kun ved å se på fargen. Vi vet at de fiolette og blå linjene har en kortere bølgelengde og dermed mer energi enn de rød og oransje linjene

Absorpsjonsspekter og emisjonsspekter er veldig nyttige for å finne kjemiske sammensetninger av materialer. Stoffets absorpsjon eller utslipp er unikt for stoffet. Siden kvanteteorien antyder at energien må kvantiseres, bestemmer fotonets frekvens energien til fotonet. Siden energi er diskret, er frekvensen ikke en kontinuerlig variabel Om man sammenligner et stoffs absorpsjonsspekter med dets emisjonsspekter, kan man lett se at linjene havner på nøyaktig samme frekvenser. WikiMatrix WikiMatrix Disse regionene er ikke lysende, i [] tillegg til at de avgir radiosignaler på et emisjonsspekter med en bølgelengde på 21 cm (1,420 MHz)

Vi så gjennom spektroskopet og tok bilde av det vi så. Spektroskopet viste at det var emisjonsspekter, så hypotesen vår stemte. Det neste vi så på var en lyspære. Her trodde vi det ville være emisjonsspekter, men det var feil. På lyset fra en lyspære er det sammenhengende spekter. Så så vi på åpen flamme gjennom spektroskopet Forskjellen mellom absorpsjonsspektrum og utslippsspektrum. Absorpsjonsspekter er karakteristisk for et gitt molekyl eller et atom. vibrasjons- og rotasjonsstråling. På grunn av dette, i molekylære absorpsjonsspektre, vises absorpsjonsbånd i stedet for smale linjer. Hva er utslippsspektrum Utslipps- og absorpsjonsspekter er teknikker som brukes i kjemi og fysikk. Forskjellen mellom stoffet i grunntilstand og opphisset tilstand brukes da til å bestemme stoffets utslippsnivå. Utslipp av et element registreres på et utslippsspektrum eller atomspekter Forskjell mellom absorpsjonsspektrum og actionspektrum. En grafisk fremstilling som viser absorpsjon av lys med ulik bølgelengde ved pigmentet av en plante er kjent som dets absorpsjonsspekter. På den annen side er en grafisk fremstilling som viser effektiviteten av disse forskjellige bølgelengdene i fotosyntesen kjent som et.

Absorbsjons- og utslippsspektra av en art bidrar til å identifisere disse artene og gir mye informasjon om dem. Når absorpsjon og utslippsspektra av en art er satt sammen, danner de det kontinuerlige spektrum. Et absorpsjonsspekter er et diagram tegnet mellom absorbans og bølgelengde Absorpsjonsspekter og emisjonsspekter er veldig nyttige for å finne kjemiske sammensetninger av materialer. Stoffets absorpsjon eller utslipp er unikt for stoffet. Siden kvante teorien antyder at energien må kvantiseres, bestemmer frekvensen av fotonet energien til fotonet. Siden energi er diskret, er frekvensen ikke en kontinuerlig variabel

Naturfag Påbygg - Elektronsprang og absorpsjonsspekter - NDL

 1. Derfor tenkte jeg at lyset fra telyset ville vise et sammenhengende spekter. Emisjonsspekter viser hvilke bølgelengder et atom sender ut, (dvs. emiterer). Det ser vi når lyskilden er en brennende eller oppvarmet gass. Hei!Kan noen her gi meg av simpel forklaring på hva som er forskjellom på et emisjonsspekter og et absorpsjonsspekter
 2. Forskjellen på biologisk og fysisk halveringstid er at den biologiske halveringstiden er hvor lang tid det tar før halvparten av det radioaktive stoffet er ute av en organisme mens den fysiske halveringstiden er hvor Det finnes tre ulike spektre som vi kan se, disse spektrene er sammenhengendespekter, emisjonsspekter og absorpsjonsspekter
 3. Elektromagnetisk spekter, all elektromagnetisk stråling. I dette forsøket skal vi kunne skille mellom absorpsjonsspekter, emisjonsspekter og sammenhengende spekter ved å se på ulike lyskilder . Hensikt: Se hva slags spektre forskjellige strålingskilder har. Teori: Vi har tre spektre: - Sammenhengende spekter: Hvis du ser på et glødende
 4. Emisjonsspekter er spekterer til en gass. Gassen er lyskilden, man ser bestemte spektrallinjer, resten er svart. Absorpsjonsspekter er spekteret til et lys som passerer gjennom en gass. Gassen absorberer noen fontoner fra lyskilden, lyset blir svakere på disse bølgelengdene, og det vil vises svarte streker i fargespekteret
 5. Å skille mellom absorpsjonsspekter, emisjonsspekter og sammenhengende spekter ved å se på ulike lyskilder gjennom et håndspektroskop. Fagstoff. Når vi ser på en lyskilde kan vi se tre ulike former for spekter av farger i et spektroskop. Det er umulig å se forskjell på dem i DNA- profilen (fingeravtrykket)

Absorpsjonsspekter - Wikipedi

 1. Hydrogenspekteret og energinivåene i hydrogen Simuleringen viser emisjonsspekter og absorpsjonsspekter for alle atomer i det periodiske systemet Disse spektrallinjene er lyset fra emiterte fotoner og derfor kalles det emisjonsspekter. det De aller første stjernene i universet hadde tilgang på hydrogen,
 2. Ulike lyskilder kan ha ulike spektre. Vi har tre ulike spektre, de ulike er sammenhengende spekter, emisjonsspekter og absorpsjonsspekter. Et sammenhengende spekter innholder alle bølgelengdene i det synlige lyset, Vi vil merke forskjell på om glassplaten blir holdt mellom den varme platen og hånden vår eller ikke
 3. Eksempel som gir absorpsjonsspekter: lys med farger som skinner gjennom en gass, sollys Hypotese: Jeg tror at det vil være forskjellig resultat avhengig av hva jeg ser p. Naturfag er et fag i skolen og i lærerutdanningen, med innhold fra naturvitenskap , spesielt biologi, kjemi og fysikk, men også fra geofag og teknologi

Tenk på det på denne måten: Solen er sentrum av atomet, En annen forskjell mellom de to spektrene ligger i utskriften. Opptaks- og absorpsjonsspekter kan begge brukes til å bestemme sammensetningen av materiale. 2.Bruk en lyskilde og et spektrofotometer. 3 Et emisjonsspekter er spekteret til en gass. Da er gassen lyskilden, og man ser bestemte spektrallinjer og resten er svart. Et absorpsjonsspekter er spekteret til et lys som passerer gjennom en gass. Gassen absorberer noen fotoner fra lyskilden, og på disse bølgelengdene blir lyset svakere, det vil vises som svarte streker i fargespekteret 4. Angående absorpsjonsspekter og emisjonsspekter, hvorfor er absorpsjonsspekteret fylt mer farger, mens emisjonsspekteret ikke er det? Mener slik som dette, hvorfor er det bakgrunnsfarger på absorpsjonsspekteret mens ikke noe på emisjonsspekteret?: Tusen takk på forhånd

Hold spalten på et spektrometer opp mot ulike lyskilder. Hvordan ser de ulike kildenes fargespektrum ut? Noter ned fargene og bølgelengden som du ser tydelig. Figuren under viser fargespektrene fra noen ulike lyskilder. Sola og glødelamper (vanlige lyspærer) gir et kontinuerlig fargespektrum, mens lysende gasser gir linjespektre Når stoff sender ut lys med ei bestemt farge, kallar vi det emisjon. Her får du sjå korleis dette skjer. BM: http://ndla.no/nb/node/44794?fag=7 NN: http://nd.. Hei! Sliter litt med disse begrepene, altså har enda ikke forstått forskjellene.. Emisjonsspekter Spektrallinjer Absorpsjonsspekter Kunne noen hjelpe? Takker veldig

Vi har tre ulike spektre: Sammenhengende spekter, emisjonsspekter og absorpsjonsspekter. Et sammenhengende spekter viser alle bølgelengdene i det synlige lyset, og fargene henger sammen. For å se et sammenhengene spekter er du nødt til å se på noe som har et glødende fast stoff, væske eller en gass med høyt trykk Lystoffrør kom til å vise et emisjonsspekter, fordi det er gass inne i rørene. Sollys og glødelampa kommer begge til å vise et absorpsjonsspekter fordi begge lyskildene blir sett på gjennom gasser, og disse gassene absorberer enkelte fotoner. (Sola gjennom gassene i atmosfæren, og glødelampa gjennom gassene inne i lyspæra.) Resultate Kontinuerlig spekter, emisjonsspekter og absorpsjonsspekter. Kontinuerlig spekter, den sammenhengende delen av et røntgenspektrum, se karakteristisk stråling. Et kontinuerlig spekter, er det vi kaller for hvitt lys, og er en sammensetning av lys i alle bølgelengder som varierer fra 4nm til 8nm. Kontinuerlig spekter er det vi kaller hvitt lys Et emisjonsspekter, og et absorpsjonsspekter. Når ting som sender ut bølger (som stjerner) beveger seg, så vil doppler-effekten forskyve bølgene og dermed også de mørke linjene i absorpsjonsspekteret. Heldigvis er det sånn at vi kan se på avstanden mellom linjene for å se hvilke grunnstoffer som sugde opp lyset

Ser vi på lysspekteret fra lysstoffrør, ser vi et emisjonsspekter som inneholder bare noen farger. På grunn av hjernens tolkning av lyset fra øynene våre, oppfatter det likevel som hvitt lys med alle farger. LED står for Light Emitting Diode, hvor lys lages av elektroner som hopper mellom en halvleder og en leder i dioden Lysstoffrøret viste et emisjonsspekter, Dagslyset viste et sammenhengende spekter, men vi skulle sett et absorpsjonsspekter. Mulige feilkilder kan være strølys som virket forstyrrende på observasjonene våre og unøyaktig måleinstrument. Konklusjon

I denne artikkelen skal vi diskutere hva absorbans og absorpsjon er, definisjonene av absorpsjon og absorbanse, deres anvendelser, likheter mellom de to, og til slutt forskjellen mellom absorpsjon og absorbanse. Hva er absorpsjon? Absorptans er definert som forholdet mellom stråleflussen absorbert av en kropp, til hendelsen på den Study Stråling og verdensrommet flashcards from Anja Jahr's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition Beskrivelse: Vi startet med å se på lysstoffrøret, som i dette tilfelle var en sterk lyspære plassert i et ganske mørkt rom, med noe lys fra vinduet (strølys).Vi hadde sett for oss at lysstoffrøret skulle bli et emisjonsspekter, siden lysstoffrør inneholder argon- og neongass

Hva er forskjellen elektromagnetiske bølger og lydbølger? Hva er et absorpsjonsspekter? Hva er et emisjonsspekter? Et spekter fra gass, uten lyskilde bak gassen. Hvordan tenker vi oss at et Oksygenatom ser ut i følge skallmodellen? Tegn og forklar Et linjespekter er et emisjonsspekter eller absorpsjonsspekter som dannes når et stoff sender ut eller Fellesbetegnelse på emisjons/ absorpsjonsspekter som dannes når et stoff sender ut eller mottar betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg. Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord. Absorpsjonsspekter for bor (øverst) og helium (nederst). Etter at begge isklumpene hadde smeltet så vi en klar forskjell på vannstanden i de to boksene. Emisjonsspekter: får vi dersom vi ser på spekteret til en gass. Når vi varmer opp en gass vil det snart eksiteres

Naturfag Påbygg - Stoffer og temperaturer - NDL

Spektre og Absorpsjonslinjer i solspekteret Elevøvelse nr. 2. 7. oktober 2013, Camilla Øhren Danielsen og Ine Persson-Holst -Dagslys. Hensikt. Hensikten med forsøket er at vi skal se ulike spektre gjennom et håndspektroskop. Og skille de forskjellige spektrene som oppstår via forskjellige lyskilder. Lyskildene er sola, lyspære. Vi har tre ulike spektre, de ulike er sammenhengende spekter, emisjonsspekter og absorpsjonsspekter. Et sammenhengende spekter innholder alle bølgelengdene i det synlige lyset, og fargene vises kontinuerlig. For å få frem dette spekteret må man se på lyset fra et glødende fast stoff, væske eller en gass med høyt trykk Emisjonsspekter er spekteret til gass som er lyskilden. Absorpsjonsspekter tilhører lys gjennom en gass. primær og sekunder. Forskjellen på disse er at ved en primær suksesjon vil et område uten noe biologisk liv som kan være forårsaket av vulkanutbrudd bli til et økosystem som gradvis blir større og endrer seg etter tid Absorpsjonsspekter: Inneholder mørke linjer i for å stenge ut annet lys, og hadde samme hensikt som papirboksen. Vi tente lyskilden, hva enn det måte være, og vi så på det gjennom spektroskopet. Resultater og observasjoner Vi trodde ikke at det bare skulle være lysstoffrøret som skilte seg ut og var emisjonsspekter,.

emisjonsspektrum - Store norske leksiko

Lysstoffrøret viste et emisjonsspekter, der kun bestemte spektrallinjer vises. Det er forskjell på stjernenes bevegelse. I denne delen av forsøket skal vi undersøke hva som skjer med havnivået når temperaturen stiger og hvordan isen på Arktis og Antarktis påvirker vannstanden Det er kun noen spesielle bølgelengder du ser. De såkalte spektrallinjene er lyset fra utsendte fotoner. Emisjonsspekter forekommer ved gass. Et absorpsjonsspekter blir til når du ser på lys som passerer gjennom en gass. Enkelte fotoner blir absorbert, og blir da sendt ut igjen til alle kanter Dannelse av absorpsjonslinjer i kontinuerlige spektrum. N dvendig, men enkel fysikk. Ethvert atom har ett eller flere elektroner som kan v re i en rekke helt bestemte og klart definerte energiniv er.For endre energiniv m atomet enten fange opp (absorbere) eller sende ut (emittere) en energimengde som akkurat tilsvarer forskjellen mellom to slike energiniv er

Absorpsjonsspekter dannes når lys absorberer av stoffet som lyset går igjennom eller reflekteres fra. Dette stoffet absorberer bestemte bølgelengder av lyset og disse bølgelengdene vises som svarte linjer i et absorbsjonsspekter. Dette ser vi på lys som passerer gjennom en gass, da blir det mørke linjer i spektre Fremgangsmåte og observasjon: Lysstoffrør: Når jeg så på lysstoffrørene med håndspektroskopet observerte jeg et tydelige emisjonsspekter. Det er svært vanskelig å se på de ulike spektrallinjene i dette bildet, men med tanke på hva jeg oppserverte under forsøket i tillegg, tror jeg lyssrøret inneholder gassen kvikksølv (Hg)

Et eksempel på det som kan skje er; Hvis du har to foreldre, en med blåe øyne og en med brune øyne, så vil du mest sannsynlig få brune øyne fordi brun er dominant genet. Vi kan se forskjell på dominant og recessivt ved hjelp av bokstavene deres; BB, Bb og bb Dersom vi ser på lys fra gass, vil vi kun se et fåtall av bølgelengdene (også kalt spektrallinjer). Dette kalles et emisjonsspekter.Dette er fordi gassen som varmes opp frigjør fotoner, og sender ut stråling i helt bestemte bølgelengder Absorpsjonsspekter: Om vi ser på solspekteret får vi i bakgrunnen noe som ser ut som det sammenhengende spekteret, men med mørke linjer. Dette er via lys som passerer gjennom en gass. Årsaken til dette er at enkelte fotoner blir absorbert i gassen, og deretter sendt ut igjen i alle retninger Absorpsjonsspekter: får vi hvis vi ser på et lys som passerer en gass. Årsaken er at enkelte fotoner blir absorbert i gassen og sendt ut i alle retninger. men skulle i teorien ha fått et emisjonsspekter Grunnet kort brennetid på magnesiumtråden og et dårlig spektroskop er det fult mulig at jeg har oversett disse spektrallinjene

1. Før vi ser på spektrene. Vi begynte med å gjette hvilke spekter de forskjellige lysene ville ha. Her er en liste over hvilke spekter vi trodde lyskildene ville ha: Stearinlys: Emisjonsspekter. Magnesiumflamme: Absorpsjonsspekter. Gassrør: Emisjonsspekter. Sollys: Sammenhengende spekter En glødene pære og sola har et absorpsjonsspekter.Grunnen til at vi ikke kan se det sammenhengende på sola, er på grunn av atmosfæren som har masser og masser av oksygen og karbondioksid, dette gjør at vi heller ser ett spekter med spektrallinjer som kalles for ett absorpsjonsspekter Study Prave kapittel 9 flashcards from Ambjørg Uverud's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition På lignende måte avgir et stoff som blir varmet opp, lys med visse bølgelengder som kan deles opp i et emisjonsspekter, hvor de ulike bølgelengdene fremtrer som en serie lyse linjer - emisjonslinjer. Om man sammenligner et stoffs absorpsjonsspekter med dets emisjonsspekter, kan man lett se at linjene havner på nøyaktig samme frekvenser

-Hva er absorpsjonsspekter og emisjonsspekter? 1994, Kluger og DeNisi 1996, Hattie 2009) og læring med fokus på ytre belønning fører ofte til overflatisk læring som ikke forsterker forståelse eller læring på høyere kognitive nivåer (Crooks 1988, Black og Wiliam 1998) Studer de ulike strålingskildene igjennom håndsspektroskopet og beskriv det du ser. Er fargene sammenhengende er det et sammenhengende spekter. Hvis man kun ser fargerike linjer med en svart bakgrunn er det et emisjonsspekter, og hvis man ser et sammenhengende spekter med mørke linjer kalles dette absorpsjonsspekter Glødelampe: Her er jeg ganske usikker på om glødelampe er et sammenhengende spekter eller et absorpsjonsspekter. Men i og med at glødelampen har en glødetråd (glødende fast stoff), vil jeg tro at det er et sammenhengende spekter I dette forsøket skal jeg se på ulike spektre gjennom et håndspektroskop eller et gitter. , men på grunn av lysforurensing ser vi mest sannsynlig Absorpsjonsspekter) Emisjonsspekter. Sollys. Absorpsjonsspekter, Absorpsjonsspekter. Glødende pære. sollys og uv-lys

Når vi ser gjennom et spektroskop, kan vi se tre typer spektre; et sammenhengende spekter, emisjonsspekter eller absorpsjonsspekter. Vi ser et sammenhengende spekter når vi ser på faste stoffer, som sot, og inneholder alle bølgelengdene Vi har tre hovedspekter: Sammenhengende spekter, Emisjonsspekter og Absorpsjonsspekter. Feilkilder: Det er flere feilkilder her som kan ha gitt misvisende resultater. Det kan ha vært blandingslys i rommet slik at det ga feil resultater. Forskjellige lyskilder omgir oss på alle kanter og er en naturlig del av hverdagen vår Nøkkelfaktor: IFRS står for International Financial Reporting Standards. Det ble utviklet av en uavhengig, ikke-for-profit organisasjon kalt International Accounting Standards Board (IASB). US GAAP eller GAAP US står for Generally Accepted Accounting Principles (USA). Det er rapporteringsstandarden akseptert av US Securities and Exchange Commission (SEC)

Forskjellen mellom utslipp og absorpsjonsspektr

Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo NDLA Stråling og radioaktivitet. Naturfag 3 av Harald Brandt, Odd T. Hushovd og Cathrine W. Tellefsen . Et absorpsjonsspekter er et spekter som viser hvilke deler (eller bølgelengder) som bli absorbert av Hvor disse svarte linjene er på spekteret er individuelt for alle forskjellige grunnstoff, og dette betyr.

Stråling - Daria.n

Bruk tekst og figurer på side 170 og 171 til hjelp her. 6.7.1. a) Et emisjonsspekter oppstår når atomene i et grunnstoff sender ut lys med helt bestemte bølgelengder. Et absorpsjonsspekter kan fortelle oss hva slags stoffer det er i en stjerne Forsøk 1 - Mikrobølger er centimeterlange (30cm - 1mm) elektromagnetiske bølger om dannes kunstig ved å bringe elektroner til å vibrere med hastigheter som tilsvarer mikrobølgefrekvensene (1-300 GHz). Prinsippet går ut på å danne en elektronstråle i et lufttomt kammer eller kanal, og deretter få elektronene til å sjangle eller gå i ring ved å påvirke strålen med sterke.

Video: Prosjektoppgave: Stjernespektre - Naturfagsiden til 1ST

Spektre - Daria.n

 1. Dette ser vi ofte på et stoff med høyt trykk, glødende væske/stoff, eller sterkt lys. Emisjonsspekter: Her er spekteret mørkt, og med noen få glimt av farger. Dette er spekteret til en gass, lysstoffrør osv. Absorpsjonsspekter: Spekteret består av farger, med noen mørke linjer. Dette gjelder lys som passerer gjennom en gass
 2. e tanker rundt årsaken til at økosystemene er som de er. Granskogen er en primærsuksesjon som har holdt på i svært mye lengre tid enn hogstfeltet
 3. Lyskildene som inneholder g lødende fast stoff eller veske eller gass med høyt trykk som f.eks. stearinlyset, glødelampen og sollyset fikk et sammenhengende spekter. Lysstoffrøret derimot som inneholder gass, fikk ett emisjonsspekter. Sollyset viste også delvis et absorpsjonsspekter sammen med det glødende metallet

Naturfagbloggen: Forsøk 2

Lysstoffrør: Emisjonsspekter - Dette spekteret kommer frem hvis du ser på en gass. Konklusjonen er at hypotesen stemte overens med mobil-forsøket. Angående spektre forventet jeg emisjonsspektre på magnesiumstråden og lysstoffrøret, mens jeg ventet en sammenhengende spekter på sola Sollys: Her fikk vi et sammenhengende spekter (riktig i forholdte hypotesen).Her ser vi også alle fargene, og ikke enkelte linjer. Det skal også være absorpsjonsspekter. Spekteret fra solen skal få svarte linjer, fordi sola går gjennom en kald gass, og den absorberer fotoner som har nøyaktig så mye energi som skal til for at elektronene hopper til et skal lenger ut

Hvordan de ulike spektrene oppstår? - Skole og leksehjelp

Mangesiumstråd: Jeg tror det skarpe lyset vil gi bestemte spektralinjer, altså vi vil få et emisjonsspekter. Lysstoffrør: Fordi lyset passerer g jennom en gass, vil jeg tro at enkelte fotoner blir tatt opp i gassen. Dette vil gi noen sterke og noen svake bølgelengder. Jeg tror vi da får en absorpsjonsspekter Bla i boka Senit SF. Issuu company logo.

Forskjellen mellom kontinuerlig spektrum og linjespektrum

Hydrogenatomets emisjonsspekter - Cappelen Dam

 • Eksempel på risikovurdering elektro.
 • Historie vg3 påbygg læreplan.
 • Bravo 1984 pdf.
 • Oberfläche neutronenstern.
 • Neuer passat 2017.
 • Gucci outlet deutschland.
 • Re kommune mingat.
 • Naturalytelser i arbeidsforhold.
 • Vannsport hjelm.
 • Gillette venus sensitive.
 • Bli havfadder.
 • Ciprofloxacin butter.
 • Thousand islands.
 • Hvitserk pakkeliste.
 • Krogsveen bergen.
 • Leverkusen tickets.
 • Harry potter leir gudbrandsdalen.
 • Azalea komfort.
 • Hvilke lukter liker ikke katter.
 • Wetter morgen in der grafschaft bentheim.
 • Put a ring on it original.
 • Hwg hattingen notdienst.
 • Unterschrift app iphone.
 • Veranstaltungen mühldorf haberkasten.
 • Urter til salgs.
 • Arbeidskapital wiki.
 • Norsk tentamen 8 klasse.
 • Kartlegging av læringsstiler.
 • Nyttårsaften 2017.
 • Valerie pachner.
 • Obos banken logg.
 • Stellenangebote landkreis ostholstein.
 • Rtl praktikum schüler.
 • Charlie heaton instagram.
 • Voldsoffererstatning frist.
 • Bmw 3er cabrio wiki.
 • Hvor er willy jubileumsbok.
 • November engelska.
 • Bolognese hellstrøm.
 • Week 16 2018.
 • Strøm fredrikstad.